Dla kogo DorniiMat

Dla Projektanta


—   Rewolucyjne skrócenie czasochłonności obliczeń inżynierskich: obliczanie setek punktów następuje w SEKUNDĘ!
—   Płynna integracja z CAD: natychmiastowe generowanie pliku DXF do wykorzystania w projekcie.
—   Modelowanie rozwiązań materiałowych: możliwość wielokrotnego, szybkiego modelowania warstwy ochronnej podtorza.
DorniiMat to ogromna wygoda korzystania przy modelowaniu warstw ochronnych. Dotychczas nasz personel zaangażowany był na kilka dni, podczas gdy z DorniiMatem realizują swoje prace w ciągu kilku minut. Modelowanie warstwy ochronnej przestało być mozolnym zajęciem.

Dla Wykonawcy Robót


—   Optymalne ceny rozwiązań materiałowych
—   Natychmiastowy podgląd warstw ochronnych
Wykorzystujemy DorniiMat już na etapie przygotowania oferty! W ciągu kilku sekund posiadamy prawdopodobny obraz konstrukcji górnej warstwy podtorza, a przez to zakres spodziewanych robót. Dzięki DorniiMat znamy również rozległość koniecznych badań geologicznych.

Dla Inwestora


—   Kontrola na etapie realizacji inwestycji
—   Modelowanie kosztów na etapie studium wykonalności
Już na etapie studium wykonalności wykorzystaliśmy oprogramowanie DorniiMat. Trzeba przyznać, że niewiarygodnie program usprawnił nam pracę – zarówno przy obliczaniu ilości wzmocnienia podtorza, jak również przy graficznej prezentacji zakresu wzmocnienia. Łatwość i szybkość doboru wzmocnień, pozwoliło na udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi w czasie niezwłocznym.